POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO PORIADIE
Nám. M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Dr, Vložka číslo:10073/R
IČO: 00203572, IČ DPH: SK2020374939
Fax: 0220910817, Mail: pdporiadie@pdporiadie.sk
Mobil: 0902 975 102
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 4010875837/7500

Zväčšiť mapu