Na pasienkoch sa po väčšinu roka pasú kravy, časť stáda sa pasie v ovocnom sade.
PD Poriadie chová hovädzí dobytok v systéme ekologického poľnohospodárstva.
Z celkového počtu 606 ks HD je 145 ks dojníc a 168 ks je mäsového dobytka.
Na produkciu mlieka sa chovajú plemená Slovenské strakaté, Holsteinské červené, Holsteinské čierno-strakaté a Pinzgauské.
Na výrobu mäsa chová družstvo plemená Hereford a Charolais.
Okrem toho družstvo chová aj ošípané v počte 2 488 ks, z toho 195 ks prasníc, plemien Landras – Durukot a Yorksher.