PD Poriadie obhospodaruje na myjavských kopaniciach celkom 2821,61 ha poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologického poľnohospodárstva.
Štruktúra rastlinnej výroby družstva je prispôsobená chovu hospodárskych zvierat.
Družstvo pestuje najmä krmoviny na ornej pôde, pšenicu ozimnú a špaldovú, raž ozimnú, jačmeň ozimný, repku, kukuricu na siláž, ovos a jačmeň jarný.
Okrem ornej pôdy (2 019,46 ha) má trvalé trávne porasty (762,04 ha) a ovocné sady (40,11 ha).